U bent hier:

Gedragscode

Bij de ACLO en TAM vinden wij het belangrijk dat iedereen met plezier en in alle veiligheid sport kan beoefenen. Onderstaande gedragscode is van toepassing op alle ACLO-kaarthouders, dus ook voor alle leden van Tennisclub Albertus Magnus.

De sporter bij de ACLO en TAM

 • Is sportief. Je behandelt de tegenstander eerlijk, neemt verlies goed op, en bent niet haatdragend.

 • Is open. Als je wordt gevraagd om iets te doen dat tegen je eigen gevoel, normen en waarden ingaat: meld dit, bijvoorbeeld bij het bestuur van Tennisclub Albertus Magnus of bij het bestuur van de ACLO. Ook kun je dit melden bij een van de vertrouwenspersonen van TAM. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het Centrum Veilig Sport Nederland (tel. 0900 2025590).

 • Respecteert anderen. Je hebt respect voor iedereen. Voor de tegenstander(s), je teamgenoten, de scheidsrechter, je trainers, de toeschouwers en ieder ander. Let op je taalgebruik en hoe je jezelf aan anderen presenteert. Geef iedereen het gevoel zich vrij te kunnen bewegen.

 • Respecteert afspraken. Kom op tijd, meld je (tijdig) af, luister naar instructies en houd je aan regels.

 • Gaat netjes om met de omgeving. Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen. Laat de kleedkamer netjes achter. Ruim materialen op. Gooi afval in de afvalbakken.

 • Blijft van anderen af. Raak (buiten de normale sportbeoefening) niemand tegen zijn of haar wil aan.

 • Respecteert grenzen. Neem elkaars gevoelens serieus en doe nooit iets tegen de wil van een ander.

 • Houdt zich aan de regels. Lees de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en alle afspraken, en houd je daar ook aan.

 • Tast niemand aan in zijn of haar waarde. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedrag. Sluit niemand buiten en wees tolerant.

 • Discrimineert niet. Maakt geen onderscheid op basis van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.

 • Dringt zich niet op aan een ander. Je maakt niet op een vervelende manier contact en respecteert het antwoord ‘nee’.

 • Meldt overtredingen van deze gedragscode. Meld overtredingen van deze code bij het bestuur en/of de vertrouwenspersoon.

 • Drinkt na en tijdens het sporten niet overmatig alcohol en gebruikt tijdens en na het sporten geen drugs.

Klik hier om een pdf-bestand van de gedragscode te downloaden.