Nieuws

Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering

Praeses TAM
23 januari 2020

Hierbij nodigt bestuur ‘UnMATCHed’ jou uit voor de de Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering op maandag 10 februari 2020.

Tijdens deze avond zal bestuur ‘UnMATCHed’ zijn tussenverslagen presenteren en het afgelopen half jaar evalueren. Deze avond biedt elk lid de mogelijkheid om vragen te stellen, feedback te geven of andere input te leveren op het gevoerde beleid. De tussenverslagen zullen vanaf maandag 27 januari online staan onder ‘Mijn Vereniging’ > ‘Bestanden’ > ‘ALV’ > 'halv-2019-2020'. De notulen van de OALV zijn hier ook in opgenomen.
 

Aanvang: 19:00 (eten 18:00)
Dresscode: Jasje dasje - hakje rokje

Er is de mogelijkheid om voorafgaand aan de HALV te eten op de FAAM van Albertus. Geef je hiervoor op via de site. De deadline hiervoor is 2 februari 23:59.

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk TAMmers input geven tijdens de HALV om de continuïteit van het vooruitstreven binnen de TAM in stand te houden. Alle feedback maakt het bestuur en de vereniging sterker!

Agenda Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering
Datum: 10 februari 2020
Eten (optioneel): 18:00 uur op de FAAM
Aanvang HALV: 19:00 uur
Locatie: Borrelruimte R.K.S.V. Albertus Magnus, Brugstraat 8

1. Opening
2. Bestuursmededelingen
3. Vaststellen Agenda
4. Vaststellen Notulen Overdrachts ALV 30 september 2019
5. Binnengekomen stukken
6. Exploitatie NK-Minitenniscommissie 2019-2020
7. Vaststellen begroting Toernooicommissie 2019-2020
8. Tussenverslagen Bestuur 2019-2020
a. Tussenverslag speerpunten
b. Tussenverslag aandachtspunten
c. Resultaten
9. Financieel tussenverslag
10. Decharge Introductiecommissie 2019-2020 / Installatie Introductiecommissie 2020-2021
11. Decharge NK-minitenniscommissie 2019-2020 / Installatie NK-Minitenniscommissie 2020-2021
12. Decharge TAMmanakcommisie 2019-2020  / Installatie TAMmanakcommissie 2020-2021
13. Installatie KEI-commissie 2020
14. Installatie TAMpionshipmanagercommissie 2020
15. Installatie Tosscommissie 2020
16. W.V.T.T.K.
17. Rondvraag
18. Sluiting

Hopende zoveel mogelijk leden 10 februari te mogen ontvangen!

Sponsoren

Energie vergelijkenBelsimpel