Nieuws

EALV

01 september 2018

De Eind Algemene Leden Vergadering gepland staat op maandag 10 september 2018 op de borrelruimte van Albertus Magnus, te Brugstraat 8. De eindverslagen staan online en zijn te downloaden op de TAM site: Mijn Vereniging’ --> ‘Bestanden’ --> ‘ALV’ --> ‘Eindverslagen ‘OnbevrACEd’ 2017-2018’. Mocht je de eindverslagen thuis geleverd willen hebben, stuur dan een bericht.

Tot slot willen wij nogmaals benadrukken hoe belangrijk een ALV kan zijn. De ALV is de hoogste macht binnen de vereniging en is daarmee van grote waarde. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk TAMmers op komen dagen en zich laten horen tijdens de EALV om de continuïteit van het vooruitstreven binnen de TAM in stand te houden. Alle kritiek en feedback, zowel positief als negatief is bruikbaar voor ons! We hopen dan ook minstens elke actieve TAMmer deze avond te mogen verwelkomen.

Onderstaand de agenda die 10 september behandeld zal worden.

Agenda Eind Algemene Leden Vergadering

Datum: maandag 10 september 2018
Tijd: 19:00 uur
Locatie: borrelruimte R.K.S.V. Albertus Magnus, Brugstraat 8

1. Opening
2. Bestuursmededelingen
3. Vaststellen Agenda
4. Vaststellen notulen Halfjaarlijkse ALV 12 februari 2018
5. Binnengekomen stukken
6. Foto van het jaar
7. Financieel eindverslag Toernooicommissie 2017-2018
8. Eindverslagen Bestuur 2017-2018 'OnbevrACEd’
a. Eindverslag van de Motivator
b. Eindverslag van de Assessor
c. Eindverslag van de Fiscus
d. Eindverslag van de Abactis
e. Eindverslag van de Praeses
f. Beleidspunt bestuursdruk
9. Financieel eindverslag 2017-2018
10. W.V.T.T.K.
11. Rondvraag
12. Sluiting

Sponsoren

Promotex Energie vergelijkenBelsimpel