Machtigingsformulier Lustrum bandjes

Laat je je bandje door iemand ander ophalen? Vergeet dan niet het machtigingsformulier te downloaden en in te vullen. Zonder het machtingsformulier kunnen wij jou bandje helaas niet meegeven aan iemand anders. 

f/files/download/documenten/algemeen/machtigingsformulier_lustrumgadgetpakket.docx

Mocht je niet kunnen inloggen? Download dan de volgende informatie in een word bestand en vul het in: 

Machtigingsformulier Lustrumgadgetpakket XI Lustrum TAM

Hierbij geef ik,
Naam:
Geboortedatum:

Toestemming aan:
Naam:
Geboortedatum:

Hierna gemachtigde, om namens mij het lustrumgadgetpakket/ kaartje poolparty/ kaartje openingsfeest / kaartje gala (omcirkel je keuze) op te halen. Lustrumcommissie XITE is na het ondertekenen van dit formulier op geen enkele manier meer verantwoordelijk of aansprakelijk voor het waarborgen van mijn Lustrumgadgetpakket en/of kaartjes 

Plaats: 

Datum:

Handtekening lid dat machtiging verleent:

Handtekening gemachtigde: